Pohjois-Satakunnassa luonto on hallitseva elementti, kaunis ja puhdas. Alueelta löytyy niin upeaa suomaastoa kuin helppokulkuista kangasmaastoakin Hämeenkankaan harjun halkaistessa maisemaa. 

Hämeenkankaan harjumuodostumat ovat syntyneet jääkausien tuloksena jään ja sulamisvesien muovatessa niitä. Harjut ovat arvokkaita kasvillisuutensa ja geologiansa ansiosta. Hämeenkankaalle on rakennettu noin 15 laavua ja 4 kotaa, joissa mahdollisuus jopa yöpyä. Laavuilla ja kodissa on puuhuolto ja nuotiopaikat.  Hämeenkangas sopii niin kesä- kuin talviretkeilyyn kattavan retkeily- ja latuverkostonsa takia.  Sieltä löydät upeita lähteitä ja komeita harjuja. Myös marjat ja sienet keräät helpolla mukaan syksyllä.

Sauvakävely harjulla 640x480     Lumilaavu 640x423


Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto on mielenkiintoinen kokonaisuus Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan rajamailla. Kansallispuisto on maisemaltaan selkeästi kaksijakoinen. Maisemaa hallitsevat kuivan karut mäntyvaltaiset kankaat sekä lukuisat laajat ja avoimet nevat, joista merkittävin on Kauhaneva. Kauhaneva on kaunis luonnontilainen suoalue ja eritoten arvokas linnustonsuojelualue. Kauhaneva on erityisen hyvä paikka lintubongareille ja sitä palvelee luontotorni.  Pohjankankaan alue on osa Länsi-Suomen harjujaksoa. Sen karut ja kuivat mäntykangasmetsät ovat mielenkiintoinen vastakohta suoalueelle. Myös vanha Kyrönkankaan tie kiemurtelee Pohjankankaan metsissä.

Kauhaneva 640x435

Pitkospuut 480x640

    

 

Isonevan alue koostuu kahdesta maisemallisesti itsenäisestä suon osasta, joitten välissä kulkee Porin-Kankaanpään valtatie ja rautatie.  Isoneva on suhteellisen luonnontilainen ja laiteita on ojitettu vain vähäisessä määrin. Alueella on luontopolku.

Isoneva kuuluu suoyhdistelmätyyppinä Rannikko-Suomen kermikeitaisiin. Se on iältään suhteellisen nuori ja soistumista tapahtuu edelleen. Tämän seurauksena alueella on nähtävissä kuolevia ja kelottuvia puita tai kokonaisia puuryhmiä.


Myöskään ei sovi unohtaa alueella olevia lukuisia järviä ja jokia, joiden rannalla voit viettää kaunista kesäpäivää tai talvella vierähtää aika pilkkiessä.  Koko alueella on kaikkiaan lähes 200 järveä pienistä erämaajärvistä isoihin aaltoileviin järviin.

Järvimaisema 640x194